Ова страница је у припреми. Молимо Вас да нас посетите поново и снимите нове записе!

 

ОСМОГЛАСНИК               

 

СНИМИТЕ СЛУШАЈТЕ

Према С. С. Мокрањцу - српско појање

Исон приредио: Петар Дробац; припремили: Сандра Иванковић, Марија Иванковић, Јелисавета Дробац, Милутин Дробац, Петар Дробац  

 

 

Глас први Вечерње

PDF

Јутрење

PDF

Литургија

PDF

____________________________________________________
Глас други Вечерње

PDF

Јутрење

PDF

Литургија

PDF

____________________________________________________
Глас трећи Вечерње

PDF

Јутрење

PDF

Литургија

PDF

____________________________________________________
Глас четврти Вечерње

PDF

Јутрење

PDF

Литургија

PDF

____________________________________________________
Глас пети Вечерње

PDF

Јутрење PDF
Литургија PDF
____________________________________________________
Глас шести Вечерње

PDF

Јутрење PDF
Литургија PDF
____________________________________________________
Глас седми Вечерње

PDF

Јутрење PDF
Литургија PDF
____________________________________________________
Глас осми Вечерње

PDF

Јутрење PDF
Литургија PDF
 

Записи доступни за снимање не смеју да се користе или репродукују на било који начин у комерцијалне сврхе.

© Мисионарско друштво "Свети Лука"

обновљено:   

21. V 2011.