Ова страница је у припреми. Молимо Вас да нас посетите поново и снимите нове записе!

 

ИЗБОР

СНИМИТЕ СЛУШАЈТЕ

 

Божанствена литургија Св. Јована Златоустог за појце

Музика према С. С. Мокрањцу

Српско појање

Припремио: Милутин Дробац  

 

  PDF

 

Божанствена литургија Св. Јована Златоустог за мешовити четворогласни хор

Мелодије према С. С. Мокрањцу

Српско појање

Поједностављена хармонизација мелодија

Приредио: Петар Дробац  

 

 

Псалам 135 (136)

Византијско појање

Приредили: Милутин Дробац и о. Миодраг Поповић

 

PDF

REAL AUDIO

MP3  

 

Избор из Акатиста Богородици

према мелодији "Агни Партене"

Византијско појање

Приредили: Милутин Дробац и о. Миодраг Поповић

 

PDF  

 

Мали помен

Српско појање

Припремио: Милутин Дробац

 

PDF

 

Свјeте тихиј

Византијско појање  - Глас пети

Припремио: Петар Дробац

 

PDF  

 

Записи доступни за снимање не смеју да се користе или репродукују на било који начин у комерцијалне сврхе.

© Мисионарско друштво "Свети Лука"

обновљено:   

5. IV 2008.