БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКА

задужбина краља Милутина у Призрену (рани 14. век)

 

Црква Богородице Љевишке, седиште епископа, касније митрополита

 

 

Рођење Богородице

 

 

Краљ Милутин