THE HOLY VIRGIN OF LJEVIS CATHEDRAL

Endowment of King Milutin in Prizren (Kosovo and Metohia - early 14th century)

 

The Holy Virgin of Ljevis Cathedral

 

 

Nativity of the Theotokos

 

 

King Milutin